Meso

/ 280gr / 5.80€

"Saltinboka ala Romana" / 300gr / 10.50€

Sa povrćem i rižom / 300gr / 9.50€

Od svinjskog filea / 280gr / 9.50€

Od svinjskog filea / 350gr / 10.90€

Svinjska ili pileća / 280gr / 6.00€

/ 300gr / 12.00€

/ 280gr / 11,50€

/ 300gr / 15.50€

/ 300gr / 16.50€

/ 300gr / 17.50€

/ 350gr / 11.50€

/ 100gr x 4.50€